Homesourcing – vi hjelper deg med å nå ditt mål

I Homesourcing fokuserer vi på sluttproduktet, men vi tror at det er prosessen og kommunikasjonen underveis som skaper et vellykket resultat.

Derfor har vi et team av spesialister på nettopp dette, som hjelper våre utviklere, og deg som vår partner, gjennom hele prosessen.

Dette bidrar til å luke ut problemer tidlig, tilrettelegge for ærlige tilbakemeldinger, og skape et velfungerende team med felles visjon og mål.

 

Noen fantastiske bedrifter vi jobber med

Outsourcing kan være ekstremt utfordrende for alle parter involvert. Vår erfaring er at det ofte er dårlig kommunikasjon og oppfølging som gjør at problemer oppstår, som dessverre igjen bidrar til både økte utgifter og tapt tid.


Homesourcing er en hybrid mellom outsourcing og ansatte. Vi hjelper deg som bedrift med å finne de beste kollegaene med spisskompetansen du trenger for å nå ditt mål på best mulig måte. Vi flyr din nye kollega til din arbeidsplass fordi vi tror det er viktig for å skape best mulig samhold i teamet.


Smidig utvikling, jevnlig kommunikasjon og raske funksjonsleveranser er med på å skape trygghet og tydeliggjøring av fremdriften. Derfor er vi med å skreddersy prosessene med deg, og sørger for tett oppfølging underveis. Dette bidrar til at vi når tidsfrister, og skaper fungerende produkter som er testet og klare etter avtale.