Akseptansekriterier

Lesetid: < 1 minutter

Hva er et akseptansekriterie?

Et Akseptansekriterie er en tilstand programvaren må tilfredsstille for å bli akseptert av en bruker, kunde, eller en integrasjon.

Det brukes til å definere funksjonaliteten til en oppgave (normalt user story) for å tydeliggjøre forventet resultat på både funksjonelle og ikke-funksjonelle krav. Dette bør være en del av Definition of Done.

Når defineres det?

En vanlig felle er å begynne med definisjonen etter utviklingen er påstartet. Utfallet av dette blir normalt å bekrefte funksjonaliteten som er laget enn å ta hensyn til hva kunden eller brukeren faktisk trenger og ønsker.

Ved å definere akseptansekriteriene i forkant er vi sikre på å ta stilling til selve problemstillingen og hvorfor behovet er der.

Hvordan komme i gang?

Det er viktig å tenke hva, ikke hvordan. For å skrive gode akseptansekriterier skal vi dekke behovet til brukeren, ikke hvordan utviklerene skal lage løsningen.

Eksempelvis er dette et godt akseptansekriterie:
Bruker kan godkjenne eller avvise en faktura.
Dette eksempelet er ikke et godt kriterie da det legger fokus på det tekniske:
Brukeren kan klikke på en sjekkboks for å godkjenne en faktura.

Eksempler

User Story: Som en student vil jeg se semesterkostnadenjeg vet hvor mye balansen er på*.

Akseptansekriterier for dette kan være:

  • Semesterkostnaden vises
  • Semesterkostnaden kalkuleres
  • Total balanse over alle semestre vises
  • Ingen semesterkostnad vises hvis en ukjent innlogging er gitt

User Story: Som en bruker vil jeg logge inn på systemetjeg kan benytte meg av [tjenesten].

Akseptansekriterier kan være noe som dette:

  • En vellykket innlogging skal navigere brukeren til hjemmesiden med en velkomstmelding (funksjonelt krav)
  • En velkomstmelding skal vises øverst til høyre på hjemmesiden (ikke-funksjonelt krav)
  • Hjemmesiden skal lastes i løpet av 1 sekund (ytelseskrav)

*En artikkel for å skrive en brukerhistorie/User Story kommer siden.

Legg igjen en kommentar