Definisjonen av Ferdig

Lesetid: < 1 minutt

Definition of Done (DoD) er et kjent uttrykk innenfor smidig utvikling. Men hva er det egentlig?

Når er en utvikler ferdig med oppgaven sin? Det er mange uttrykk som ferdig, ferdig-ferdig og ferdig-ferdig-ferdig. Det finnes en enklere måte å definere ferdig på.

Definition of Done er en sjekkliste tilpasset et hvert utviklingsteam for å, som navnet tilsier, kunne gi en klar og tydelig definisjon til utviklere hva som forventes når oppgaven blir markert som ferdig. For å sikre kvalitet i hver leveranse må alle forstå hva det betyr å være ferdig med en oppgave.

DoD bør lages sammen med utviklingsteamet for å sikre forståelse, forankring og innspill til listen. Her er et eksempel på DoD for å komme i gang.

Funksjonalitet (Features)

  1. Akseptansekriteriene er dekket
  2. Integrert i neste bygg
  3. Promotert til neste miljø (eksempelvis QA)
  4. Automatisk regresjonstesting er bestått
  5. Funksjonelle tester er bestått
  6. Ikke-funksjonelle tester er bestått
  7. Funksjonalitet er dokumentert i brukerdokumentasjon og kode.

Listen kan skrives ut og henge i utviklingsavdelingen til det er blitt en naturlig del av hverdagen.

Legg igjen en kommentar